Symbol Nového mesta nad Váhom poznáme z historických pečatí, z ktorých najstaršia pochádza z 15. storočia. Obsah je u všetkých rovnaký - je na nich zobrazená Madona spevádzaná motívom kostola s vežou a uhorským štátnym znakom. Historický symbol Nového Mesta nad Váhom súvisí s patrocíniom farského kostola (Narodenie Panny Márie). Historický symbol si mesto pretvorilo na erb už za I. Československej republiky. Prvý erb schválený Heraldickou komisiou prijalo mesto v roku 1983. Pozostával zo strieborného kostola na striebornej zvlnenej stuhe v zelenom štíte. V roku 1992 erb na žiadosť mesta zmenili na súčasnú podobu, v ktorej dominuje postava Panny Márie s Ježiškom na rukách.

 

 

 Symboly Nového Mesta nad Váhom

                                                        

                                                            

                                                                                      

                                                             Erb mesta                                                                   Vlajka mesta

Opis erbu: V zelenom štýle strieborná Panna Mária s dieťaťom v náručí - obaja korunovaní, vpravo strieborný kostol.

 

Staré pečate Nového Mesta nad Váhom